Јавне набавке - СНАДБЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Конкурсна документација

Позив на подношење понуда

Конкурсна документација 2

Позив за подношење понуда 2

Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке - ШТАМПАЊЕ ПОХВАЛНИЦА

Одлука о јавном позиву- Похвалнице

Јавне набавке - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Конкурсна документација

Позив на подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Ј А В Н А   Н А Б А В К А   Б Р .   3  / 2 0 1 4

УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ" ЗА НАСТАВНЕ ДАНЕ ДО КРАЈА ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одговор 1


Одговор 2

Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавка бр. 1/2015- Услуге дистрибуције електричне енергије

Конкурсна документација 1-2015.pdf

Позив за подношење понуде.pdfНабавка добара наруџбеницом - ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ (Позив са спецификацијом бр. 1-15)

Набавка добара наруџбеницом – ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ (Позив са спецификацијом бр. 2-15)

Набавка добара наруџбеницом – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ (Позив са спецификацијом бр. 3-15)

Набавка добра наруџбеницом – ЗАШТИТНА ХТЗ ОПРЕМА (Позив са спецификацијом бр. 4-15)

Набавка добара наруџбеницом – БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА (ПОЗИВ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БР. 5-2015)

Консултанска услуга у области јавне набавке „Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ (ламела „Ц“ и „Д“)“


Услуга „Сређивања архивске грађе и регистратурског материјала“


Позив за подношење понуда путем наруџбенице бр. 8/2015 – Остали административни материјали, обрасци и јавне исправе у основној школи.

Позив за подношење понуда – Материјали за образовање и наставна средства за образовање

Позив за подношење понуда – Видео пројектор и плафонски носач

Позив за подношење понуда – Бицикли


Инвестиционо одржавање дела крова објекта Ламеле „Ц“ и „Д“ и крова изнад свечане сале и улазног хола- Редни број набавке 2/15.

ПРЕДМЕТ- КРОВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- КРОВ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- КРОВ

Pojašnjenje KD.pdf

Izmena Konkursne dokumentacije.pdf

Odgovori na pitanja br.1.pdf

Poziv za podnosenje ponude, OS DSL, 2-15.pdf

Konkursna dokumentacija - Portal JN - Sajt škole.pdf

Predmer Krov - jul_2015.xlsx


Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке- Извођење радова на инвестиционом одржавању дела крова ОШ "Деспот Стефан Лазаревић":


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=781759&idp=722794


Konkursna dokumentacija OS DSL, 3-15.pdf

Poziv za podnosenje ponude OS DSL, 3-15.pdf
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions