РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

01.-03.

 

 

 

 

 

 

 

 

06.-10.

Српски

Математика

ИТ

ИТ

Српски, Историја,  Географија, Математика, Биологија

ИТ

Српски,Историја, Географија, Математика, Биологија

ИТ

Српски,Историја, Географија, Математика, Биологија,Хемија

ИТ

13.-17.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.-01.

Математика

Енглески ј.

К

К

Математика

Енглески ј.

К

К

Математика

Енглески ј.

К

К

Математика

Енглески ј.

К

К

X

04.-08.

 

 

 

 

Хемија

К

Хемија

К

11.-15.

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

К

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

К

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

К

18.22.

Енглески ј.

К

Енглески ј.

Физика

К

К

Енглески ј.

Физика

К

К

Енглески ј.

Физика

К

К

25.-29.

Математика

Српски ј.

ПЗ

К

Математика

Српски ј.

ПЗ

К

Математика

Српски ј.

ПЗ

К

Математика

Српски ј.

ПЗ

К

XI

01.-05.

Биологија

 

К

 

Биологија

 

К

 

Биологија

Физика

К

К

Биологија

К

08.-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-19.

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

22.-26.

Немачки ј.

К

 

 

Физика

 

К

 

 

 

29.-03.

Математика

Енглески ј.

К

ПЗ

Математика

Енглески ј.

К

ПЗ

Математика

Енглески ј.

К

ПЗ

Математика

Енглески ј.

К

ПЗ

XII

06.-10.

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

Немачки ј.

ПЗ

ПЗ

Српски ј.

 

ПЗ

 

Српски ј.

физика

ПЗ

К

13.-17.

 

 

Физика

К

Хемија

Физика

К

К

Хемија

Физика

К

К

20.-24.

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

27.-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

I

24.-28.

 

 

 

 

 

 

 

 

II

31.-04.

 

 

 

 

 

 

 

 

07.-11.

Математика

К

Математика

К

Математика

К

Математика

К

 

14.-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.-25.

Енглески ј.

К

Енглески ј.

 

К

 

Енглески ј.

 

К

 

Енглески ј.

 

К

 

III

28.-04.

 

 

Немачки ј.

Физика

К

К

Немачки ј.

К

Немачки ј.

К

07.-11.

Српски ј.

 

 

ПЗ

 

Српски ј.

 

ПЗ

 

Српски ј.

 

ПЗ

 

Српски ј.

 

ПЗ

14.-18.

 

 

 

 

Физика

Хемија

К

К

Енглески ј.

Хемија

К

К

 

 

21.-25.

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

 

28.-01.

Енглески ј.

 

К

 

Енглески ј.

 

К

 

Енглески ј.

 

 

К

 

Енглески ј.

 

К

 

 

 

IV

04.-08.

Биологија

 

К

 

Биологија

Физика

К

К

 

Биологија

 

К

 

 

Биологија

Физика

К

К

 

11.-15.

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

Историја

Географија

К

К

Математика

К

18.-22.

Математика

К

Математика

К

Математика

К

Историја

Географија

К

К

25.-29.

 

 

 

 

 

 

 

 

V

02.-06.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.-13.

Српски ј

 

Немачки

ПЗ

 

ПЗ

Српски ј

 

Немачки

ПЗ

 

ПЗ

Српски ј

 

Немачки

ПЗ

 

ПЗ

Српски ј

 

Немачки

ПЗ

 

ПЗ

16.-20.

Енглески ј.

ПЗ

Енглески ј.

ПЗ

Енглески ј.

Физика

ПЗ

К

Енглески ј.

Математика

ПЗ

ПЗ

 

23.-27.

Српски ј.

К

Српски ј.

К

Српски ј.

Хемија

К

К

Српски ј.

Хемија

К

К

VI

30.-03.

Математика

ПЗ

Математика

ПЗ

Математика

 

ПЗ

 

 

 

 

06.-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.-17.

 

 

Физика

К

 

 

 

 

Легенда:

ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба             

ПЗ - Писмени задатак

ГП- Годишња провера

Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе

 

РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

01.-03.

 

 

 

 

 

 

06.-10.

 

Српски језик

Математика

 

ИТ

ИТ

Математика

Српски

ИТ

ИТ

Математика

Српски

ИТ

ИТ

13.-17.

 

 

       

20.-24.

 

 

Српски ј.

Математика

К

К

 

 

 

27.-01.

 

 

Математика

К

 

 

X

04.-08.

 

 

 

 

Српски језик

К

11.-15.

Математика

К

Математика

К

Математика

К

18.-22.

 

 

ПД

К

 

Енглески ј.

 

К

25.-29.

Математика

Српски ј.

К

К

Енглески ј.

К

Математика

ПЗ

XI

01.-05.

Математика

К

Српски ј.

Математика

К

К

 

 

08.-12.

Српски језик

К

   

 

 

15.-19.

 

 

Математика

К

ПД

К

22.-26.

Математика

К

 

 

Математика

К

XII

29.-04.

 

 

Српски ј.

К

 

 

06.-10.

Српски језик

К

Математика

К

Српски језик

К

13.-17.

Српски језик

К

Српски језик

К

Математика

ПЗ

20.-24.

 

 

ПД

К

 

 

27.-30.

 

 

Математика

К

Српски језик

К

I

24.-25.

Математика

К

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

ЧЕТВРТИ                     РАЗРЕД

 

21.-25.

Српски језик

К

Српски ј.

К

Математика

К

III

28.-04.

 

 

 

 

 

 

07.-11.

 

 

Математика

К

 

 

14.-18.

Математика

К

 

Енглески ј.

 

К

 

 

21.-25.

 

 

Математика

К

ПД

К

28.-01.

Српски језик

К

 

 

 

Енглески ј.

 

К

IV

04.-08.

Српски језик

К

ПД

К

Српски ј.

К

11.-15.

 

 

Математика

К

 

 

18.-22.

Српски језик

К

Српски ј.

К

 

 

25.-29.

 

 

   

Српски ј.

ПЗ

 

V

02.-06.

 

 

Математика

К

Математика

ПЗ

09.-13.

Математика

К

ПД

К

ПД

К

23.-27.

Математика

К

Српски ј.

К

Математика

ПЗ

VI

30.-03.

Математика

К

Српски ј.

Математика

К

К

Српски ј.

К

06.-10.

 

 

ПД

Енглески ј.

К

К

Српски ј.

Енглески ј.

К

К

 

13.-17.

 

 

Српски ј.

Математика

К

К

ПД

К

 

Легенда:

ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба             

ПЗ - Писмени задатак

ГП- Годишња провера

Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions