ПРЕДСЕДНИК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА:

Лазар Спасенић  8-2

ПОТПРЕДСЕДНИК:

Маша Тодорић 8-4

ШКОЛСКИ ОДБОР:

  1. Јана Лаништанин 8-1
  2. Михајло Ковачевић 7-6

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДЗЗН

  1. Јована Лапчевић 7-6
  2. Лазар Здравковић 8-1

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

  1. Петар Попадић 7-2
  2. Дубравка Мутавџић 8-6

ТИМ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА ШКОЛЕ

1.Анастасија Павловић 8-2

Лазар Максимовић 8-3

ТИМ ЗА РАЗВОЈ

Лена Дилпарић 7-1

Димитрије Стојковић 8-6

 

*ЗАПИСНИЧАР – Данила Станковић

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions