Пословник о раду Савета родитеља

Текстови које радо користимо

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају

Родитељ - модел понашања деце у саобраћају - БРОШУРА


Дигитални водич „Деца и интернет – паметно од почетка“САВЕТ РОДИТЕЉА за школску 2020/21.

Ладислав Струхарик, председник Савета родитеља

Татјана Соврлић,  заменик

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions