РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

ДЕЦЕМБАР

РАДНА НЕДЕЉА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

30. -  04.

Енглески ј.

Енглески ј.

Немачки .ј.

Енглески ј.

Немачки .ј.

Енглески ј.

Немачки .ј.

07. -  11.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

14. – 18.

Контролни задаци- немачки језик :

Пети разред: 5/7- 04.12.  ( Н.М.)

Шести разред: 6/1 – 02.12. ; 6/2 – 04.12.(Н.М.) 6/4,6/6,6/7 – 04.12. (З.Ђ.) 6/3,6/5 – 03.12. ( А.А.)

Седми разред: 7/5, 7/7 – 02.12. (Н.М.) 7/6 -02.12. (З.Ђ.) 7/4, 7/6, - 03.12 (З.Ђ.)

Осми разред: 8/1- 02.12. ; 8/4,8/6 – 04.12.  ( Н.М.) 8/2- 02.12. (З.Ђ.) 8/3,8/5 – ( А.А.)

Контролни задаци- енглески  језик :

Пети разред: 5/4 – 03.12. ( И.П.) ; 5/1 – 03.12. ( Д.Б.) 5/3,5/5 – 04.12. ( Д.Б.)

Шести разред: 6/1 – ; 6/2 –  6/4,6/6,6/7 –   6/3,6/5 –  

Седми разред: 7/3 – 03.12.( И.Б.) , 7/7 –   7/6 -   7/4, 7/6,  -

Осми разред: 8/1,8/7- 03.12. ( И.Б.)

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions