РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА  ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ  2020/21.

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

I

18.-22.

25.-29.

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

ПЗ

Српски ј.

Математика

ПЗ

К

II

01.-05.

Физика

К

Физика

К

08.-12.

Физика

17.-19.

Математика

К

Математика

К

Математика

К К

22.-26.

Немачки ј.

К

Српски ј.

Немачки ј.

К

К

Српски ј.

Немачки ј.

К

К

Математика

Немачки ј.

ПЗ

К

III

01.-05.

08.-12.

Физика

К

Хемија

К

Српски ј.

К

15.-19.

Енглески ј.

К

Енглески ј.

К

Српски ј.

Енглески ј.

ПЗ

К

Енглески ј.

К

22.-26.

Српски ј.

ПЗ

Физика

К

Хемија

К

29.-02.

Математика

ПЗ

Математика

ПЗ

Математика

ПЗ

IV

05.-09.

Биологија

Српски ј.

К

K

Биологија

Српски ј.

К

K

Биологија

К

Биологија

Физика

К

К

12.-16.

Српски ј.

ПЗ

Математика

Српски ј.

К

K

19.-23.

Немачки ј.

ПЗ

Немачки ј.

ПЗ

Српски ј.

Енглески ј.

ПЗ

ПЗ

26.-30.

Математика

Немачки ј.

К

ПЗ

Математика

Физика

К

К

Математика

К

Немачки ј.

ПЗ

V

10.-14.

Хемија

К

Српски ј.

Хемија

К

К

17.-21.

Српски ј.

Енглески ј.

ПЗ

ПЗ

Енглески ј.

ПЗ

Српски ј.

Енглески ј.

К

ПЗ

24.-28.

Српски ј.

ПЗ

Физика

К

Српски ј.

Математика

ПЗ

ПЗ

VI

31.-04.

Српски ј.

К

Српски ј.

ПЗ

07.-11.

Математика

ПЗ

Српски ј.

Математика

К

ПЗ

Математика

ПЗ

14.-18.

Физика

К

Легенда:

ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба             

ПЗ - Писмени задатак

ГП- Годишња провера

Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions