Основна школа "Деспот Стефан Лазаревић" се налази у насељу Миријево, у оквиру општине Звездара, у Београду.
Ово насеље броји преко 90000 становника. Школа је основана 1983. године, површине је 8060m2 и задовољава техничке критеријуме за успешно одржавање наставе. Наставу похађа око 1700 ученика различитог националног, интелектуалног и социјалног статуса, распоређених у 60 одељења редовне наставе и 9 група продуженог боравка (5 у првом и 4 у другом разреду). За сада постоје оптимални услови за одвијање наставе у две смене и кабинетски рад за наставу природних наука.
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions