КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ

 

 

 

 

 


I, II

III, IV

V, VI

VII, VIII

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

I пресек успеха

30.10.2021.

01.11.2021.

02.11.2021.

03.11.2021.

04.11.2021.

05.11.2020.

 I ПОЛ.

04.01.2022.

04.01.2022.

04.01.2022.

04.01.2022.

05.01.2021.

III пресек успеха

02.4.2022.

 

04.04.2022.

04.04.2022.

05.04.2022.

05.04.2022.

06.4.2022.

II ПОЛ.

ОСМИ РАЗ.

 

 

 

08.06.2022.

09.06.2022.

II ПОЛ.

22.06.2022.

22.06.2022.

23.06.2022.

23.06.2022.

24.06.2022.

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions