ОСНОВНА ШКОЛА


ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ

Општи квалитет рада ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић'' је од стране 

Тима за спољашње вредновање квалитета рада школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја оцењен оценом 4 што је и највиша оцена у процесу евалуације.


ХИМНА ШКОЛЕ

На Општини Звездара града Београда
Миријевска школа гордо стоји сада.
Витезови ми смо тог чаробног царства
где стичемо знање и права другарства.
Симпатије прве овде су се родиле,
Аморове стреле многе су погодиле.
Једног ћемо дана сви даље отићи,
 на наша ће места нови ђаци стићи.
У Деспоту, у Деспоту много лепог чека,
то је школа, то је школа, новог, новог века.
Долазе нам, долазе нам увек драги гости,
негују се, негују се лепе активности.
         
У Деспоту, у Деспоту савладасмо лекције
и успешно, и успешно похађамо секције.
     
Свима знање, свима знање, светли као дуга, Деспот нам је, Деспот нам је као кућа друга.
Саша Божовић


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions