ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Поштовани родитељи,

                Упис деце у први разред основне школе почеће 1. априла 2020. године и трајати до 31. маја 2020. године или до попуне капацитета школе. 

                У први разред уписују се деца рођена 2013. године и до краја фебруара 2014. године. Уписује се и деца од шест година до шест година и шест месеци (рођена од 01.03. до 31.08.2014. године), након провере спремности за полазак у школу.

                За упис су  потребно  следећа документа:

1. Уверење о завршеном припремном предшколском програму (доставити приликом провере психолошке спремности детета, добија се у установи где је дете похађало припремни разред)

2. Потврда од педијатра да је дете здравствено способно (доставити приликом провере психолошке спремности детета, добија се у домовима здравља)

3. Извод из матичне књиге рођених (школа ће добити преко портала ЕУПРАВА)        

4. Пријава места становања (школа ће добити преко портала ЕУПРАВА)

                Школа је дужна да, после провере психолошке спремности, упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима.

                                       

                                                       Директор школе

                                                       Зорица Здравковић-Јовановић

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions