СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ОШ ''ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ'' ОД ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ Д0 2018/2019.ГОДИНЕ2. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП2СРП01266)

1. Уз речи растемо”, читанка за други разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Број и датум решења министра:650-02-72/2013-06 од 9.7.2013.

2. ''Латиница”, радни уџбеник за други разред основне школе

Име/имена аутора: Душка Милић, Татјана Митић

Број и датум решења министра:650-02-1/2014-06 од 28.4.2014.

3. ''Дар речи”, граматика за други разред основне школе

Име/имена аутора: Јелена Срдић

Број и датум решења министра:650-02-72/1/2013-06 од 9.7.2013.

4. ''Радна свеска”, српски језик за други разред основне школе

Име/имена аутора: Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Број и датум решења министра:650-02-72/2/2013-06 од 9.7.2013.

МАТЕМАТИКА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП2МАТ01396)

1. Уџбеник са радним листовима Математика 2а и Математика 2б за други разред основне

школе

Име/имена аутора: Весна Дрезгић, Бранкица Вељковић и Сања Ђекић

Број и датум решења министра:650-02-00272/2010-06 од 4.5.2010.

СВЕТ ОКО НАС

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП2СВЕ01270)

1. ''Свет око нас”, уџбеник за други разред основне школе

Име/имена аутора:Љиљана Стокановић, Гордана Лукић

Број и датум решења министра:650-02-574/2014-06 од 10.2.2015.

2. ''Свет око нас”, радна свеска за други разред основне школе

Име/имена аутора: Љиљана Стокановић, Гордана Лукић

Број и датум решења министра:650-02-574/2014-06 од 10.2.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo (СТР2ЕНГ01403)

1. Happy House 2 -Уџбеник

Име/имена аутора: Stella Maidment, Lorena Roberts

Број и датум решења министра: 650-02-00407/2010-06 од 21.7.2010.

2.Happy House 2 - Радна свеска

Име/имена аутора: Stella Maidment, Lorena Roberts

Број и датум решења министра:650-02-00407/2010-06 од 21.7.2010.


3. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП3СРП01292)

1. ''У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

Име/имена аутора:Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Број и датум решења министра:650-02-632/1/2013-06 од 10.3.2014.

2. ''Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Име/имена аутора: Јелена Срдић

Број и датум решења министра: 650-02-632/2/2013-06 од 10.3.2014.

3. ''Радна свеска”,српски језик  за трећи разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Станковић- Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић

Број и датум решења министра:650-02-632/3/2013-06 од 10.3.2014.

МАТЕМАТИКА

Креативни центар (СРП3МАТ00945)

1. Математика - уџбеник за трећи разредосновне школе

Име/имена аутора: А лександра Стефановић, Весна Рикало

Број и датум решења министра: 650-02-00156/2008-06 од 24.6.2008.

2. Математика -радна свеска за трећи разред основне школе (1. и 2. део)

Име/имена аутора:

Александра Стефановић, Симеон Маринковић

Број и датум решења министра:650-02-00718/2010-06 од 22.2.2011.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

БИГЗ школство доо (СРП3ПРИ00367)

1. Природа и друштво 3, уџбеник

Име/имена аутора: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић

Број и датум решења министра: 650-02-587/2014-06 од 10.2.2015.

2. Природа и друштво 3, радна свеска

Име/имена аутора: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић

Број и датум решења министра:650-02-584/2014-06 од 5.2.2015.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Акроноло (СТР3ЕНГ00401)

1. Discover English Starter, уџбеник за енглески језик за 3.разред основне школе

Име/имена аутора: Judy Boyle

Број и датум решења министра:650-02-00696/2010-06 од 28.12.2010.

2. Discover English Starter, радна свеска за енглески језик за 3.разред основне школе

Име/имена аутора: Fiona Beddall

Број и датум решења министра: 650-02-00696/2010-06 од 28.12.2010.


4. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП4СРП01305)

1. ''Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

Број и датум решења министра:650-02-630/1/2013-06 од 10.3.2014.

2. ''Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе

Име/имена аутора: Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

Број и датум решења министра:650-02-630/2/2013-06 од 10.3.2014.

3. ''Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић,Соња Чабрић

Број и датум решења министра:650-02-630/3/2013-06 од 10.3.2014.

МАТЕМАТИКА

Klett Издавачка кућа доо (СРП4МАТ00705)

1. ''Маша и Раша–Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе

Име/имена аутора: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка

Николић

 Број и датум решења министра:650-02-556/2014-06 од 20.2.2015.

2. ''Маша и Раша–Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе

Име/имена аутора: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

Број и датум решења министра:650-02-556/2014-06 од 20.2.2015.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

БИГЗ школство доо (СРП4ПРИ01084)

1. Природа и друштво 4, уџбеник

Име/имена аутора: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

Број и датум решења министра:650-02-590/2014-06 од 19.2.2015.

2. Природа и друштво 4, радна свеска

Име/имена аутора: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

Број и датум решења министра:650-02-581/2014-06 од 26.2.2015.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

БИГЗ школство доо (СРП4МУЗ01286)

1. Распевано дете 4, уџбеник + ЦД

Име/имена аутора: Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић Лазић

Број и датум решења министра: 650-02-00249/2008-06/13 од 20.6.2008.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Акроноло (СТР4ЕНГ00408)

1. Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе

Име/имена аутора: Izabella Hearn, Jayne Wildman

Број и датум решења министра:650-02-00704/2010-06 од 28.12.2010.

2. Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе

Име/имена аутора: Kate Wakeman

Број и датум решења министра: 650-02-00704/2010-06 од 28.12.2010.


6. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СРП6СРП01208)

1. ''Маштарија речи”, читанка за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Станковић Шошо

Број и датум решења министра: 650-02-00378/2008-06/01 од 29.8.2008.

2. ''Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Весна Ломпар

Број и датум решења министра:650-02-00378/2008/06/02 од 29.8.2008.

3. ''Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Весна Ломпар

Број и датум решења министра: 650-02- 00378/2008/06/02 од 29.8.2008.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6МУЗ01319)

1. ''Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Број и датум решења министра: 650-02-00410/2010-06 од 5.8.2010.

ИСТОРИЈА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ИСТ01320)

1. ''Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Марија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић

Број и датум решења министра:650-02-00045/2012-06 од 25.6.2012.

ГЕОГРАФИЈА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ГЕО01321)

1. ''Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе

Име/имена аутора:Снежана Вујадиновић, Рајко Голић

Број и датум решења министра:650-02-00509/2011-06 од 9.2.2012.

ФИЗИКА

Izdavačko društvo "KRUG" (СРП6ФИЗ00182)

1. Физика 6 -Уџбеник за 6. разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Чалуковић

Број и датум решења министра:650-02-69/2013-06 од 9.7.2013.

2. Физика 6 -Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Чалуковић

Број и датум решења министра:650-02-00369/2008-06 од 29.8.2008.

МАТЕМАТИКА

Klett Издавачка кућа доо (СРП6МАТ00857)

1. ''Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Име/имена аутора:Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Број и датум решења министра:650-02-312/2015-06 од 5.2.2016.

2. ''Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Број и датум решења министра:650-02-313/2015-06 од 5.1.2016.

БИОЛОГИЈА

Klett Издавачка кућа доо (СРП6БИО01116)

1. ''Биологија 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Љубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић

Број и датум решења министра:650-02-246/2012-06 од 25.1.2013.

2. ''Биологија 6”, радна свеска за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Љубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић

Број и датум решења министра:650-02-251/2012-06 од 24.1.2013.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ТЕХ01324)

1. ''Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Име/имена аутора: Жељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић

Број и датум решења министра:650-02-00526/2011-06 од 9.2.2012.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo (СТР6ЕНГ01432)

1. Project 3 -Уџбеник (четврто издање)

Име/имена аутора:Tom Hutchinson

Број и датум решења министра:650-02-187/2014-06 од 17.9.2014.

2. Project 3-Радна свеска (четврто издање)

Име/имена аутора:Tom Hutchinson, Diana Pye

Број и датум решења министра:650-02-187/2014-06 од 17.9.2014.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СТР6НЕМ01204)

1. ''Wir 2”, немачки језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦД

Име/имена аутора:Ђорђо Мота, Драгана Боос

Број и датум решења министра:650-02-00378/2008-06/07 од 29.8.2008.

2. ''Wir 2”, немачки језик за шести разред основнешколе, радна свеска за другу годину учења

Име/имена аутора:Ђорђо Мота, Драгана Боос

Број и датум решења министра:650-02-00378/2008-06/07 од 29.8.2008.


7. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СРП7СРП01216)

1.''Ризница речи”

Име/имена аутора: Наташа Станковић Шошо

Број и датум решења министра:650-02-00254/2009-06 од 21.8.2009.

2. ''Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Весна Ломпар

Број и датум решења министра:650-02-00254/2009-06 од 21.8.2009.

3. Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо

Број и датум решења министра:650-02-00254/2009-06 од 21.8.2009

ИСТОРИЈА

БИГЗ школство доо (СРП7ИСТ00216)

1. Историја 7, уџбеник

Име/имена аутора: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

Број и датум решења министра: 650-02-00058/2012-06 од 17.8.2012.

ГЕОГРАФИЈА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ГЕО01329)

1. ''Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић

Број и датум решења министра: 650-02-00520/1/2011-06 од 20.2.2012.

ФИЗИКА

Izdavačko društvo "KRUG" (СРП7ФИЗ00183)

1. Физика 7 - Уџбеник за 7. разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Чалуковић

Број и датум решења министра: 650-02-295/2009-06 од 19.8.2009.

2. Физика 7 - задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Чалуковић

Број и датум решења министра: 650-02-295/2009-06 од 19.8.2009.

МАТЕМАТИКА

Izdavačko društvo "KRUG" (СРП7МАТ00177)

1. Математика 7 -Уџбеник за 7. разред основне школе

Име/имена аутора:Срђан Огњановић

Број и датум решења министра: 650-02-246/2009-06 од 19.8.2009.

2. Математика 7 -Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе

Име/имена аутора:Срђан Огњановић, Живорад Ивановић

Број и датум решења министра: 650-02-246/2009-06 од 19.8.2009.

БИОЛОГИЈА

Klett Издавачка кућа доо (СРП7БИО01189)

1. ''Биологија 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Славица Здравковић

Број и датум решења министра:650-02-252/2012-06 од 25.1.2013.

2. ''Биологија 7”, радна свеска за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Славица Здравковић

Број и датум решења министра:650-02-253/2012-06 од 24.1.2013.

ХЕМИЈА

Klett Издавачка кућа доо  (СРП7ХЕМ01190)

1. ''Хемија 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Ивана Вуковић, Аника Влајић

Број и датум решења министра:650-02-241/2012-06 од 28.1.2013.

2. ''Хемија 7”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Ивана Вуковић, Аника Влајић

Број и датум решења министра:650-02-254/2012-06 од 12.2.2013.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

М&Г Дакта (СРП7ТЕХ00128)

1. Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 7. разред основне школе

Име/имена аутора: Милан Санадер, Гордана Санадер

Број и датум решења министра: 650-02-00253/2009-06 од 19.8.2009.

2.Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско обликовање за 7.

разред

Име/имена аутора:Милан Санадер, Гордана Санадер

Број и датум решења министра:650-02-00253/2009-06 од 19.8.2009.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7МУЗ01326)

1. ''Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Име/имена аутора: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Број и датум решења министра:650-02-00294/2009-06 од 31.8.2009.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo (СТР7ЕНГ01444)

1. Project 4 -Уџбеник (четврто издање)

Име/имена аутора:Tom Hutchinson

Број и датум решења министра:650-02-188/2014-06 од 17.9.2014.

2. Project 4 - Радна свеска (четврто издање)

Име/имена аутора: Tom Hutchinson

Број и датум решења министра:650-02-188/2014-06 од 17.9.2014.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СТР7НЕМ01205)

1. ''Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД

Име/имена аутора:Ђорђо Мота, Драгана Боос

Број и датум решења министра:650-02-299/2009-06 од 21.8.2009.

2. ''Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења

Име/имена аутора:Ђорђо Мота, Драгана Боос

Број и датум решења министра:650-02-299/2009-06 од 21.8.2009.


8. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СРП8СРП01193)

1. ''Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе

Име/имена аутора: Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Број и датум решења министра: 650-02-173/2012-06 од 13.2.2013.

2. ''Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе

Име/имена аутора: Весна Ломпар

Број и датум решења министра: 650-02-246/2010-06 од 22.7.2010.

3. ''Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе

Име/имена аутора: Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Број и датум решења министра:650-02-00874/2010-06 од 27.1.2011.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8МУЗ01335)

1. ''Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Име/имена аутора: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Број и датум решења министра:650-02-00325/2010-06 од 5.8.2010.

ИСТОРИЈА

БИГЗ школство доо (СРП8ИСТ00241)

1. Мозаик прошлости 8, уџбеник

Име/имена аутора: Зоран Павловић, Јово Боснић

Број и датум решења министра:650-02-00351/2010-06 од 16.9.2010.

ГЕОГРАФИЈА

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ГЕО01337)

1. ''Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе

Име/имена аутора: Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

Број и датум решења министра: 650-02-284/2014-06 од 24.10.2014.

ФИЗИКА

Izdavačko društvo "KRUG" (СРП8ФИЗ00184)

1. Физика 8 -Уџбеник за 8. разред основне школе

Име/имена аутора: Наташа Каделбург

Број и датум решења министра: 650-02-00560/2010-06 од 21.7.2010.

2. Физика 8 -Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе

Име/имена аутора:Наташа Каделбург

Број и датум решења министра:650-02-00299/2010-06 од 21.7.2010.

МАТЕМАТИКА

Izdavačko društvo "KRUG" (СРП8МАТ00180)

1. Математика 8 -Уџбеник за 8. разред основне школе

Име/имена аутора:Срђан Огњановић

Број и датум решења министра:650-02-00299/2010-06 од 21.7.2010.

2. Математика 8 -Збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе

Име/имена аутора: Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Број и датум решења министра:650-02-00299/2010-06 од 21.7.2010.

БИОЛОГИЈА

БИГЗ школство доо (СРП8БИО00206)

1. Биологија 8

Име/имена аутора: Даница Тусић

Број и датум решења министра:650-02-00013/2012-06 од 4.7.2012.

2. Биологија 8, радна свеска 

Име/имена аутора: Даница Тусић

Број и датум решења министра:650-02-00594/2011-06 од 30.1.2012.

ХЕМИЈА

Klett Издавачка кућа доо (СРП8ХЕМ01201)

1. ''Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Име/имена аутора:Даринка Раденковић, Милош Раденковић

Број и датум решења министра:650-02-242/2012-06 од 28.1.2013.

2. ''Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми разред основне школе

Име/имена аутора: Даринка Раденковић, Милош Раденковић

Број и датум решења министра:650-02-243/2012-06 од 28.1.2013.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предмет: Техничко и информатичко образовање

М&Г Дакта (СРП8ТЕХ00129)
Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 8. разред основне школе

Име/имена аутора:

Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић
Број и датум решења министра:650-02-333/2010-06 од 16.9.2010.
 
Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско обликовање за 8. разред

Име/имена аутора:
Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић
Број и датум решења министра:650-02-333/2010-06 од 16.9.2010.


ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo (СТР8ЕНГ01448)

1. Project 5 -Уџбеник (четврто издање)

Име/имена аутора:Tom Hutchinson

Број и датум решења министра:650-02-184/2014-06 од 15.9.2014.

2. Project 5 -Радна свеска (четврто издање)

Име/имена аутора:Tom Hutchinson

Број и датум решења министра:650-02-184/2014-06 од 15.9.2014.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ОБАВЕЗНО-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Klett Издавачка кућа доо (СТР8НЕМ01206)

1. ''Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД

Име/имена аутора: Ђорђо Мота, Драгана Боос

Број и датум решења министра:650-02-00248/2010-06 од 22.7.2013.

2. ''Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења

Име/имена аутора:Ђорђо Мота, Драгана Боос

Број и датум решења министра:650-02-00248/2010-06 од 22.7.2010.

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions