РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА И СМЕНА

Рад у школи организован је у две смене.

 Ученици првог и другог разреда су обухваћени продуженим боравком који се организује у супротној смени од оне у којој се одвија настава. У првом разреду се ученици из седам одељења групишу у 4 групе продуженог боравка, а у дугом разреду се из осам одељења формирају три групе продуженог боравка.

A

Б

I

1

3

5

I

2

4

6

7

II

1

3

5

    7       8

II

2

4

6

III

1

3

5

7

III

2

4

6

8

IV

1

3

5

IV

2

4

6

7

V

1

3

5

V

2

4

6

7

VI

1

3

5

   

    7  

VI

2

4

6

VII

1

3

5

   

    7  

VII

2

4

6

VIII

1

3

5

VIII

2

4

6Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions