И  ове школске године у складу са новим Законом о основама систама образовања и васпитања организоваћемо Отворени дан школе када једном месечно могу родитељи да присуствују часовима наставе и ваннаставних активности. Обавеза родитеља је да се претходно најаве помоћнику директора и попуне формулар ради организације овакве посете.

Да би били заступљени сви радни дани направљен је распоред  по месецима.

 • ДАН У НЕДЕЉИ

  ДАТУМ

  ПОНЕДЕЉАК

   23.9.2019.

  УТОРАК

  28.10.2019.

  СРЕДА

  27.11.2019.

  ЧЕТВРТАК

  26.12.2019.

  ПЕТАК

  24.01.2020.

  ПОНЕДЕЉАК

  24.02.2020.

  УТОРАК

  24.03.2020.

  СРЕДА

  29.04.2020.

  ЧЕТВРТАК

  28.05.2020.

Такође родитељи могу у договору са предметним наставницима да присуствују часовима и као сарадници, едукатори, предавачи  и то у складу са својим занимањем и интересовањима.

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions