За упис је потребно понети:

1. Уверење о завршеном припремном предшколском програму (доставити приликом провере психолошке спремности детета, добија се у установи где је дете похађало припремни разред)
2. Потврда од педијатра да је дете здравствено способно (доставити приликом провере психолошке спремности детета, добија се у домовима здравља)
3. Извод из матичне књиге рођених (школа ће добити преко портала ЕУПРАВА)        
4. Пријава места становања (школа ће добити преко портала ЕУПРАВА)


ВАЖНО: Уколико не поседујете потврду о похађању припремног предшколског периода јер програм још траје, пријавите дете за тестирање, а потврду ћете накнадно доставити.

Иако упис траје све до 31.05.2020. године  или до попуне капацитета.

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions