Конкретни кораци:

  1. Родитељи/старатељи прибављају неопходну документацију
  2. Родитељи/старатељи са прибављеном документацијом пријављују дете у секретаријату школе од 7:30 – 15:30 сваког радног дана. Том приликом добиће формулар за картон ученика који се попуњава код куће.
  3. Приликом пријаве родитељи/старатељи ће бити обавештени о термину испитивања детета применом стандардних поступака и инструмената (тестирање).
  4. Родитељ/старатељ доводи дете на заказано тестирање, доноси попуњен картон ученика
  5. За време тестирања родитељ попуњава упитник и обавља разговор са педагогом, психологом. Тада одлучује да ли ће дете похађати одељење боравка или класично.
  6. Крајем августа се информише у које је одељење распоређено дете. Информације ће бити доступне на улазним вратима школе.
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions