Савети за родитеље:

            ♥ Дете на процену зрелости за полазак у школу доводи један или оба родитеља и оно треба да је тада здраво, одморно и припремљено. Најбоље ћете дете припремити, ако се потрудите да ви будете опуштени и да долазаку школу на разговор прикажете без застрашивања.

            ♥ Детету треба објаснити да није ништа страшно уколико, приликом разговора, нешто не зна, али и да је  важно да буде пажљиво и да одговара што боље уме.

            ♥ Својим ставом покажите поверење да дете то може добро урадити!

            ♥ Уколико дете има отпор према разговору или се уплаши, важно је да ви останете смирени и покажете саосећање за дететову несигурност! Педагог или психолог, који са дететом обављају разговор ће наћи адекватан начин да детету приђу и опусте га, како би његов први сусрет са школом протекао што угодније!

           ♥ Запамтите да се приликом процене зрелости за школу не испитује степен знања (нпр. рачунање, писање, читање), већ се испитује способност детета да та знања усвоји, те не треба журити у њиховом усвајању, осим ако само дете не покаже иниицјативу.

          ♥ Развијајте позитиван став према школи и наставницима.

          ♥ Подстакните дете да се осећа поносним што креће у школу!

                                                                                                                                                                                                                                               Психолог школе

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions