Шта Ви као родитљи можете учинити да припремите детета за школ
1.Развијајте ПОЗИТИВАН СТАВ према школи и наставнику/ наставници

Говорите на леп начин о својим искуствима у школи. О наставнику говорите лепим речима и са поштовањем, потрудите се да дете о њему стекне позитивну представу, јер почетна адаптација на школско окружење зависи од тога у великој мери.

Ипак, ни у овоме не треба претеривати! Потрудите се да представао школи, коју код детета развијате буде реалистична, а не идеализована, како дете се дете касније не би разочарало. 

2.Развијајте ПАМЋЕЊЕ и ПАЖЊУ

Битно је да дете схвати да је памћење неопходно у усвајању школских знања, као и да је битно да на настави буде пажљиво. Добро је да кроз игру, на занимљив начин, увежбавате памћење и подстичете креативност (на пример: покажете детету фотографију, па је склоните и тражите да вам опише шта се на њој налазило; рецитујете песмице, обликујете реченице, играте се асоцијација...). Концентрацију и пажњу можете увежбавати разврставањем ситних предмета, слагањем коцки, игром „пронађи разлику“ , „следи смер стрелице“ , „допуни реч“ итд.

3. Научите дете да ће га у школи ОЦЕЊИВАТИ и понекад УПОРЕЂИВАТИ са другом децом

     Дете би требало навикнути на то да ће у школи бити повремено упоређивано са другима, али њему треба да буде важно једино такмичење са самим собом. Вама и њему је најважније колико се дете трудило да напредује и постигне резултате. Његова успешност неће утицати на ваш однос према њему, да га ви прихватате и волите без обзира на резултате других.
4. Развијајте САМОСТАЛНОСТ код детета

Дете треба припремити да ће у школи бити одвојено о родитеља и  да ће боравити на одмору у великој скупини деце, као и да ће се само облачити за школу и само контролисати извршење хигијенских навика.

Добро је увежбавати пут од куће до школе, јер када га дете прелази само, то доприноси развоју самосталности и самопоуздања.

5. Развијајте РАДНЕ НАВИКЕ у извршавању обавеза

Одредите детету простор за рад и учење, постепено навикавајте дете да седи док ради и на рад на папиру.

ВАЖНО: ШКОЛА ЈЕ ПОЛИГОН ЗА СТИЦАЊЕ ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА.

Учићемо како да реагујемо када смо срећни, успешни, тужни, разочарани, уплашени, посвађани, задовољни, похваљени...

ЖЕЛИМО ВАМ ПУНО СРЕЋЕ!

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions