КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

I, II

III, IV

V, VI

VII, VIII

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

I ТРОМЕСЕЧЈЕ

08.11.2016

08.11.2016

09.11.2016.

09.11.2016.

10.11.2016.

I ПОЛ.

30.01.2017.

30.01.2017.

30.01.2017.

30.01.2017.

31.01.2017.

подела кљижица

III ТРОМЕСЕЧЈЕ

ОСМИ РАЗРЕД

05.04.2017.

06.04.2017.

III ТРОМЕСЕЧЈЕ

10.04.2017.

10.04.2017.

11.04.2017.

11.04.2017.

12.04.2017.

II ПОЛ.

ОСМИ РАЗРЕД

31.05.2017.

01.05.2017.

II ПОЛ.

19.06.2017.

19.06.2017.

19.06.2017.

19.06.2017.

20.06.2017.

Подела књижица 28.06.2017.

Због усаглашавања броја радних дана по школском календару, у уторак 11.04. 2017. радиће се по распореду од петка.


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions