Рад школе


Преподневна и послеподневна настава одвијају се према следећем распореду звоњења:

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

0735 - звоно за улазак ђака

 

1350 - звоно за улазак ђака

0745 – 0830

1. час

1400 – 1445

0835 – 0920

2. час

1450 – 1535

0920 0935

велики одмор

1535 – 1550

09401025

3. час

1555 – 1640

1030  - 1115

4. час

1645 – 1730

1115 – 1125

велики

одмор

1730 – 1740

1130 – 1215

5. час

1745 – 1830

1220 – 1305

6. час

1835 _-1920

 

У интервалу од 1215 до 14, реализују се часови допунске и додатне наставе, слободних активности, хора млађих и старијих разреда и оркестра. По потреби, часови слободних активности могу се релизовати и у вечерњим сатима.


Спортске секције се могу реализовати и суботом и недељом. 

Распоред одељења по сменама 

 


AБ

 

Б

I

1

3

5

 

I

2

4

6

 

II

1

3

5

 

II

2

4

6

7

III

5

6

 

 

III

1

2

3 

4 

IV

1

2

3

5

IV

4

6

 

 

V

1

4

5

 

V

2

3

   6

7 

VI

1

2

3

 

VI

4

5

6

 

VII

1

2

3

5

VII

4

6

 

 

VIII

3

5

 

 

VIII

1

2

4

6

Ученици одељења 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4  су одељења боравка и настава се одвија само у преподневној смени.

Ученици одељења 2/1, 2/3 припадају смени ''А'', а  2/2, 2/4 смени ''Б'', то су одељења боравка и настава се одвија  по сменама.

 Ученици одељења 3/1, 3/2, 3/3 припадају смени ''Б' ,то су одељења боравка и настава се одвија  по сменама.

Ученици одељења 4/1, 4/2, 4/3 припадају смени ''А'', то су одељења боравка и настава се одвија  по сменама.

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions