Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ у школској 2017-2018. години прикључила се пројекту „Предузетне школе“, који спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Фондација Универекспорт.
 Пројекат „представља значајну новину у систему образовања – увођeње прeдузeтништва као новe компeтeнцијe у план и програм рада основних школа“. Циљ пројекта је, између осталог, да подстакне предузетнички дух код ученика, и оспособљавањe школа, наставника и учeника да о дпрeдузeтничких идeја дођу до рeализацијe жeљeних циљeва. Наша школа је изабрала пројекат под називом „Туристички водич кроз Миријево“, због туристичког значаја који насеље Миријево може да има.
 Данас је Миријево највећи и најстарији део Градске општине Звездара, а у њему се налази најстарији православни храм и најстарија школа на Звездари. Поред општих циљева, ми смо имали намеру да представимо насеље  и  његов историјски и културни значај ученицима, наставницима и грађанству, као и да афирмишемо школу. У школи је формиран Предузетни тим, који чине седам наставника, шеф рачуноводства и 30 ученика од 4. до 8. разреда. Они су истраживали, упознавали се са историјом насеља, његовом културом и традицијом, прикупљали материјал, са наставницима разматрали како доћи до најбољих решења. Ученици ће бити ангажовани и на промоцији водича.   
Трудили смо се да у овом водичу представимо најбитније моменте из богате историје Миријева, али и да представимо данашњи културни живот и удружења која раде на очувању и подизању опште културе. Посебну пажњу смо посветили улози Цркве и школе, а осврнули смо се и на знамените личности и спортске активности. Водич кроз Миријево је написан на српском и енглеском језику, што омогућава да и страни туриста стекне слику о једном од најстаријих насеља у Београду.            

Зоран Павловић,

координатор Предузетног тима

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions