РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Стручно веће наставника

Одговоран наставник

Математике

Верица Марковић

Српског језика

Горан Стијак

Страних језика

Драгана Будимировић

Друштвених наука

Станислава Чоловић

Природних наука

Лела Недељковић

ТИТ

Бранка Јаковљевић

Уметности

Наташа Шавија

Физичког васпитања

Љубинка Павлов

Изборних предмета

Небојша Поповић

Наставника разредне наставе

Весна Масларевић

Наставника разредне наставе који раде у продуженом боравку

Рада Николић

 

 

 РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

Разред

Руководилац Одељењског већа

I

Јелена Ћирић

II

Дренка Јовановић

III

Лидија Радин Остојић

IV

Марија Спасић

V

Тамара Шево

VI

Анђа Ашћерић

VII

Ратка Живојиновић

VIII

Ивана Баошић

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions