РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

 

Стручно веће наставника

Одговоран наставник

Математике

Милица Видергар

Српског језика

Драгана Вељковић

Страних језика

Анђа Ашћерић

Друштвених наука

Станислава Чоловић

Природних наука

Наталија Петровић

ТИТ

Даниела Главаш Трбић

Уметности

Тамара Којић

Физичког васпитања

Љубинка Павлов

Изборних предмета

Јасмина Синадиновић

Наставника разредне наставе

Весна Масларевић

Наставника разредне наставе који раде у продуженом боравку

Милка Мићовић

 

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

 

Разред

Руководилац Одељењског већа

I

Ана Лазић

II

Марија Антић

III

Љиљана Мијалковић

IV

Валентина Стевановић

V

Верица Марковић

VI

Бранка Јаковљевић

VII

Бранислава Крунић

VIII

Зоран Ђорђевић

 

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions