РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА 2021/22.

 

Блок Ц – приземље

Одељења

Кабинет физике ЦО4

5/8            5/5

Кабинет хемије ЦО6

8/4            5/3

Кабинет биологије ЦО1

7/2            8/1

Кабинет немачког језика ЦО3

6/4             6/5

 

Блок Ц- први спрат

Одељења

Кабинет енглеског језика Ц14

7/4            6/1

Кабинет српског језика Ц16

8/6            5/1

Кабинет српског језика Ц11

6/7            8/5

Кабинет српског језика Ц13

8/2            8/7

 

Блок Ц- други  спрат

Одељења

Кабинет историје Ц24

6/2               7/5

Кабинет географије Ц26

5/2               6/3        

Кабинет ликовне културе Ц11

7/6               8/3

Кабинет музичке културе Ц13

7/7               5/7

 

Блок Б - први спрат

Одељења

Кабинет математике Б16

5/4                7/1

Кабинет математике Б13

5/6                7/3

 

Блок Д - приземље

Одељења

Кабинет TIT-2

6/6

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions