КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ


Поштовани родитељи,
Да би наша школа била пријатна, добра и безбедна за све, важно је да се придржавамо правила понашања у њој, како бисмо се сви осећали пријатније и лепше и заједничкимснагама допринели да наша школа буде још успешнија и боља.
Пошто сте Ви најзначајнији и најближи сарадници и партнери у васпитавању и
образовању ваше деце, молимо Вас, да се упознате са нашим правилима понашања у школи.
1.Када доводите дете у школу, допратите га до улаза у школско двориште, или до улаза у школу, најкасније 10 минута пре почетка наставе. Није дозвољено праћење детета кроз ходнике, или до учионице, јер се тиме ремети рад и боравак осталих ученика и запослених у школи.
2. Када долазите у школу, обратите се раднику обезбеђења школе, или дежурном наставнику који ће о Вашем доласку обавестити одељењског старешину, другог наставника /запосленог у школи,
3. Ваша одговорност је да дете редовно похађа наставу и припремну наставу у школи,
4. У обавези сте да редовно присуствујете родитељским састанцима и да одржавате редовну сарадњу и комуникацију са одељењским старешином свог детета, предметним наставницима, стручним сарадницима и руководством школе,
5. У обавези сте да редовно, а најкасније 48 сати од дана одсуства ученика, обавестите учитеља или одељењског старешину о врсти одсуства свог детета из школе,
6. У обавези сте да благовремено (у року од 8 дана) оправдате изостанке. Утоку полугодишта се прихвата оправдање од родитеља до три дана, а дуже од три дана је обавезно лекарско оправдање.
7. У обавези сте да се одазовете на позив школе и да остварујете сарадњу са школом и запосленима по питању свих васпитних облика рада са учеником.
8. Родитељи у школу долазе пристојно одевени и својим понашањем не ремете мир и рад у школи.

 УПРАВА ШКОЛЕ

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions