КУЋНИ РЕД У ШКОЛИ

 

 

Драги ученици,

Пред вама се налази Кућни ред ваше школе. Да би нам у школи свима било пријатно, безбедно и лепо важно је да се сви придржавамо правила понашања у школи.

1. Сваки ученик је дужан да поштује правила понашања у школи, одлуке директора школе, да извршава школске обавезе и поштује личност свих наставника, других ученика и осталих запослених у школи.

2. Имовина школе се чува као и чистоћа и леп изглед школских просторија и школског дворишта.

3. У школу долазите најкасније 10 минута пре почетка наставе.

4. За улазак у школу користите искључиво улаз намењен ученицима.

5. У школу улазите када се огласи школско звоно. Не шетате се кроз школу пре почетка својих часова како не бисте реметили часове који су у току.

6. По доласку у школу, улазите у своје учионице и припремате се за почетак часа.

7. Током трајања одмора не трчите кроз школске ходнике и не јурите низ степенице.

8. Ако закасните на час, не задржавате се по ходницима, дворишту или тоалету, већ одмах улазите у своју учионицу.

9. Ако наставник закасни или не дође на час 10 минута од почетка часа, редар обавештава директора, помоћника директора или педагога/психолога школе о томе. Ученици су дужни да остану у учионицу и припреме се за час до доласка замене наставника.

10. Уколико морате да одете кући током трајања наставе обратите се одељењском старешини, педагогу/психологу школе, дежурном наставнику који ће телефонским путем обавестити ваше родитеље пре него што вас пусти.

 

11. Током трајања наставе и одмора не напуштате школу и школско двориште.

12. Током трајања великог одмора боравите у школском дворишту.

13. У школу долазите пристојно одевени, уредни и водите рачуна о личној хигијени као и хигијени школског простора. У школу долазити примереног изгледа (без дугих, налакираних ноктију, без фарбане косе и јаке шминке), у пристојној гардероби (треба избегавати: шортс, хеланке са кратком мајицом, кратке сукње, кратке мајице, мајице на бретеле, топ мајице, папуче, јапанке и сл.)

14. Инвентар школе се строго чува и сваки квар који приметите пријавите одељењском старешини, помоћнику директора и директору школе.

15. Ученици су у обавези да телефоне оставе пред почетак часа на предвиђено место у учионици. Телефон на часу се може користити искључиво у образовне сврхе када наставник то тражи и дозволи.

16. У школу је строго забрањено уносити: оружје, опасне предмете и средства, коришћење алкохола, дрога и других опојних средстава као и подстрекавање других лица на коришћење истих. Строго је забрањено изазивање и учествовање у тучи, као и снимање и фотографисање других лица (ученика и запослених) и објављивање слика и снимака без дозволе. Оваква понашања биће строго санкционисана.

17. Поштујте личност других ученика и запослених у школи.

18. У школи је забрањен било који облик физичког, психичког, емоционално, социјалног, сексуалног и дигиталног насиља, злостављања и занемаривања (омаловажавање, вређање, потцењивање, исмевање, претње, уцене, лагање, искоришћавање, одбацивање другара..).

19. Залажите се за праведност, другарство, тимски рад, сарадњу, међусобно уважавање и поштовање.

20. Уколико имате било који проблем слободно се обратите и потражите помоћ код одељењског старешине, наставника, педагога, психолога, директора и помоћника директора.

21. Сви смо различити и то треба поштовати.

22. Будимо одговорни према себи, другима, школи и својим обавезама.

 

УПРАВА ШКОЛЕ

 
 
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions