КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ

 

 

I, II

III, IV

V, VI

VII, VIII

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

I пресек успеха

28.10.2023.

25.10.2023.

25.10.2023.

26.10.2023.

26.10.2023.

27.10.2023.

ПОЛ.

30.12.2023.

27.12.2023.

27.12.2023.

28.12.2023.

28.12.2023.

29.12.2023.

III пресек успехa

30.03.2023.

27.3.2024.

27.3.2024.

28.03.2024.

28.03.2024.

29.03.2023.

II ПОЛ.

ОСМИ РАЗ.

31.05.2024.

 

 

 

31.05.2024.

31.05.2024.

II ПОЛ.

14.06.2024.

13.06.2024.

13.06.2024.

14.06.2024.

14.06.2024.

14.06.2024.

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions